Privacyverklaring

Versie 0.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 juli 2019.

Dierbaar Glas vindt het belangrijk dat duidelijk voor je is hoe er met je persoonsgegevens om wordt gegaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij mij in goede handen zijn. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Dierbaar Glas, gevestigd aan Kennedylaan 71 5571KB Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van de website van Dierbaar Glas geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

Contactgegevens

Dierbaar Glas
Nanoek Pas – Dikmans
Kennedylaan 71, 5571KB Bergeijk
+31 611422211
https://www.dierbaarglas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierbaar Glas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en waarom ze worden verzameld:

Contactformulieren, mail, telefonisch contact

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op op via info@dierbaarglas.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt

Dierbaar Glas verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Dierbaar Glas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Dierbaar Glas gebruikt

Dierbaar Glas gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dierbaar Glas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en om de statistieken (zoals: bezoekersaantallen en bezochte pagina’s) van de website bij te houden. De cookies met een technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over je verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierbaar Glas verstrekt uitsluitend data aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang uw data wordt bewaard

Dierbaar Glas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam en adresgegevens:
Bewaartermijn: Bij een aankoop 7 jaar (wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt).
Indien er geen sprake is van een aankoop, dan worden de gegevens direct verwijderd zodra de dienstverlening is beëindigd.

Telefoonnummer en e-mailadres:
Bewaartermijn: Zodra de dienstverlening is beëindigd worden deze gegevens direct verwijderd.

Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van dat ik ze moet modereren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Je kunt ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Dierbaar Glas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Dierbaar Glas een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dierbaarglas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Dierbaar Glas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar je data naartoe wordt gestuurd

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Dierbaar Glas neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dierbaarglas.nl of +31-611422211. Dierbaar Glas heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Dierbaar Glas verstuurt je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier wordt voorkomen dat je wordt omgeleid naar een vals IP-adres.